/ Uutiset

Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa
AVOIMET TYÖ- JA HARJOITTELUPAIKAT

Rakkautta & Anarkiaa on vuosittain järjestettävä kansainvälinen elokuvafestivaali, joka tarjoaa korkeatasoista ohjelmaa elokuvien ystäville ja alan ammattilaisille. Suomen suurin elokuvafestivaali järjestetään tänä vuonna 29. kerran 15.-25.9.2016.

KOPIOLIIKENNEVASTAAVA
Kopioliikennevastaavan työtehtäviin kuuluu kansainvälisten esityskopioden maahantuonti ja kopioliikenteen koordinointi. Lisäksi kopioliikennevastaava huolehtii yhdessä teknisen henkilöstön kanssa esityskopioiden testauksesta ja kuljetuksista esityspaikoille. Kopioliikennevastaavalta vaaditaan sujuvaa englannin kielen taitoa, monipuolista koordinointikokemusta ja täsmällistä luonnetta. Kokoaikaisen työsuhteen kesto on 1.7.- 7.10.2016.

VIERASVASTAAVA
Vierasvastaavan tehtäviin kuuluu kansainvälisten tekijävieraiden kutsuminen tapahtumaan (kirjeenvaihto kansainvälisten elokuvien myyntiyhtiöiden, agenttien ja levittäjien kanssa), vierailujen käytännön matkajärjestelyt sekä vierasohjelmien koordinointi (oheisohjelmaa, vierashostit, haastattelujen aikataulutus jne). Lisäksi vierasvastaava toimii osastonsa esimiehenä huolehtien vierashosteina työskentelevien talkoolaisten työhönohjauksen. Tehtävä vaatii positiivista, joustavaa asennetta sekä suomen ja englannin kielen kiitettävää osaamista. Kokoaikaisen työsuhteen kesto on noin 2kk aikavälillä 1.8.- 30.9.2016.

KULJETUSKOORDINAATTORI
Kuljetuskoordinaattorin työtehtäviin kuuluu mm. markkinointijakelun, teattereiden välisen esityskopioliikenteen ja vieraskuljetusten koordinointi. Lisäksi kuljetuskoordinaattori toimii kuskeina työskentelevien talkoolaisten esimiehenä. Hakijalta edellytetään kokemusta tapahtumajärjestämisestä, vähintään B-luokan ajokorttia sekä suomen- ja englannin kielen taitoa. Työsuhteen kesto on noin 1,5kk aikavälillä 1.8-30.9.2016.

TIEDOTTAJA JA TIEDOTUSHARJOITTELIJA
Tarjoamme viestinnän ammattilaiselle ainutlaatuisen tilaisuuden päästä työskentelemään kansainvälisen festivaalin laajan ja monipuolisen ohjelmiston sekä lukuisten oheistapahtumien tiedotuksessa. Festivaalin tiedottaja vastaa mm. lehdistösuhteista, tiedotteista, nettisivujen uutisoinnista, lehdistötilaisuuksista, sosiaalisesta mediasta ja osallistuu festivaalilehden toimitukseen sekä työskentelee läheisesti markkinoinnin kanssa. Festivaalin tiedottajalta vaaditaan vahvaa tiedotuskokemusta mielellään kulttuuritapahtumista ja hakijan toivotaan omaavan vähintään perustavaa elokuvatuntemusta. Edellytämme ennen kaikkea hyvää asennetta, kiireen sietokykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Suomen ja englannin kielen kiitettävä kirjallinen ilmaisu ja oikeakielisyys on välttämätöntä. Työsuhteen kesto on yhteensä noin 3kk aikavälillä 1.6.-30.9.2016.

Tarjoamme kulttuuri-/viestintäalan opiskelijalle työharjoittelupaikan festivaalin tiedotusassistenttina. Tiedotusharjoittelija työskentelee festivaalitiedottajan alaisuudessa ja työt koostuvat moninaisista tiedotukseen ja markkinointiin liittyvistä tehtävistä. Harjoittelijalta vaaditaan oikeakielisyyttä sekä suomeksi että englanniksi ja elokuvatuntemus katsotaan eduksi.  Työharjoittelun kesto on n.2kk aikavälillä 1.8.-30.9.2016 ja siitä maksetaan pieni korvaus.

Mahdolliset tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset R&A-pesteihin 31.3. mennessä CV:n kera sähköpostitse osoitteeseen sara@hiff.fi.

 

Ammattilaistapahtuma FINNISH FILM AFFAIR 20.-22.9.2016 esittelee uutta ja tulossa olevaa kotimaista kokoillan näytelmä- ja dokumenttielokuvaa ulkomaisille myyntiagenteille, levittäjille, tv-ostajille sekä festivaalivalitsijoille ja alan kansainväliselle lehdistölle. Kolmipäiväisen tapahtuman ohjelma koostuu elokuvanäytöksistä, kehitteillä olevien tuotantojen esittelytilaisuudesta, projektityöpajoista, paneeleista ja verkostoitumistilaisuuksista.

TUOTANTOASSISTENTTI/ -HARJOITTELIJA
Haemme tuotantoassistenttia ammattilaistapahtuma Finnish Film Affairin sekä Kotimaisen elokuvan viikon (KEV) tuottajalle. Tuotantoassistentin tehtäviin kuuluu yleiset näiden tapahtumien järjestämiseen ja osallistujien kontaktointiin liittyvät tehtävät. Työhön sisältyy esim. kotimaisten elokuvien markkinointimateriaalien keruu eri julkaisuihin, online-elokuvakirjaston työstäminen ja kotimaisten osallistujien akkreditointien hoitaminen. Työ tarjoaa mahdollisuuden tutustua elokuva-alan toimijoihin ja kansainväliseen toimintaan sekä R&A-elokuvafestivaalin toteuttamiseen. Assistentilta edellytetään kokemusta tapahtumajärjestämisestä, perustuntemusta kotimaisesta av-alasta sekä vahvaa organisointikykyä ja reipasta asennetta.

Tuotantoassistentin/ -harjoittelijan työ sijoittuu kesä-syyskuulle ja se on pääosin osa-aikaista. Työskentelyaikoja on mahdollista tarvittaessa jonkin verran sovitella. Työstä maksetaan korvaus.

Mahdolliset tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset Finnish Film Affair pestiin cv:n kera 31.3. mennessä osoitteeseen laura@hiff.fi.