/ Uutiset

Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa työpaikkailmoitus:

FINNISH FILM AFFAIR -TUOTTAJA

Finnish Film Affair on Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin yhteydessä järjestettävä kansainvälinen elokuva-alan ammattilaistapahtuma. Finnish Film Affairin päätavoite on tehdä uutta kotimaista elokuvaa tunnetuksi ulkomaisille ostajille. Kolmipäiväisen myyntitapahtuman ohjelma koostuu elokuvanäytöksistä (Kotimaisen elokuvan viikko), valmisteilla olevien tuotantojen esittelytilaisuudesta (Work In progress showcase) ja verkostoitumistilaisuuksista. Lisäksi tapahtuma pyrkii edistämään kotimaisen elokuva-alan kansainvälistymistä hyödyntämällä tapahtumaan osallistuvia kansainvälisiä asiantuntijoita kotimaan alalle suunnatuissa työpajoissa (mm. Development Clinic) ja avoimissa keskustelutilaisuuksissa (Industry Panels). Tapahtumaan osallistuu n.200 kotimaista ja yli 70 ulkomaalaista ammattilaista. Finnish Film Affair järjestetään neljättä kertaa 22.-24.9.2015. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (mm. Suomen elokuvasäätiö, Favex, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto, Luova Eurooppa -yhteyspiste, elokuvakomissiot).

Finnish Film Affairin pääjärjestäjä on Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ja etsimme nyt Finnish Film Affairiin tuottajaa. Määräaikainen työsuhde alkaa maaliskuussa ja päättyy lokakuussa 2015. Työsuhde on kokoaikainen, mutta työskentelyaikoja on mahdollista tarvittaessa jonkin verran sovitella. 

Finnish Film Affair -tuottajan työnkuva sisältää tapahtuman sisällön ja toteutuksen suunnittelun yhdessä R&A:n toiminnanjohtajan ja tapahtuman partnereiden kanssa sekä vastuun tapahtuman käytännön järjestelyistä.

Tuottajan tehtäviin kuuluu yleiset tapahtumatuotantoon sisältyvät tehtävät sekä mm. tapahtuman verkkoalustan toteutuksen hoitaminen, elokuvaprojektien hakujen koordinointi ja tilastotietojen keruu. Lisäksi tuottaja hoitaa tapahtuman kotimaan tiedotuksen alalle sekä vastaa kansainvälisen tiedotuksen ja markkinoinnin koordinoinnista. Tuottaja ylläpitää tapahtumaan kutsuttavien kansainvälisten vieraiden kontaktiverkostoa ja yhdessä R&A:n toiminnanjohtajan kanssa pyrkii laajentamaan sitä mm. ulkomaisten elokuvamarkettien avulla. Tapahtuman budjetointi ja kustannusseuranta on tuottajan vastuulla yhdessä R&A:n toiminnanjohtajan kanssa. Tuottaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan tapahtuman rahoituksen hakemiseen ja raportoimiseen. Tuottaja valitsee tiiminsä muut työntekijät (tuotantoassistentti ja harjoittelija).

Tuottajalta edellytetään kokemusta tapahtumajärjestämisestä, laajaa tuntemusta kotimaisesta av-alasta, riittävää tuntemusta kansainvälisestä av-alan kentästä, kiitettävää englanninkielentaitoa, vahvaa organisointikykyä sekä järjestelmällisyyttä ja reipasta asennetta. Elokuva-alan työkokemus ja aikaisempi esimieskokemus katsotaan eduksi.

 

Vapaamuotoiset hakemukset cv:n kera 6.1.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sara@hiff.fi. Tiedustelut mielellään sähköpostitse.

Lisätiedot tapahtumasta: www.hiff.fi/industry, www.finnishfilmaffair.fi