With the Current… -lyhytelokuvanäytöksen kuratoinut Sepideh Rahaa pyrkii vaikuttamaan, kyseenalaistamaan ja herättelemään dialogia.

Nykytaiteilija, kuraattori ja tutkija Sepideh Rahaa. Kuva: Ville Apell

Sepideh Rahaa on pitkän linjan nykytaiteilija, kuraattori ja tutkija, joka kuratoi R&A Shorts -lyhytelokuvatapahtuman With the Current… -näytöksen. Näytökseen valitut teokset käsittelevät haastavia kysymyksiä ihmisyydestä ja suhteestamme ympäröivään todellisuuteen.

Minkä parissa työskentelet tällä hetkellä? 

Tällä hetkellä keskityn nykytaiteen piiriin sijoittuvaan väitöskirjaani, jossa tutkin erityisesti naiseuden esittämistä. Tutkimustani tukeva mediataideprojektini “A Dream That Came True?” syventää teemaa keskittyen erityisesti maahanmuuton kokeneiden henkilöiden tapaan käsitellä muutosta, muistia, ihmisyyttä ja jokapäiväisiä haasteita. Taiteessani keskityn erityisesti perinteisten narratiivien murtamiseen ja sosiaalisten leimojen kyseenalaistamiseen.

Mikä inspiroi sinua?

Taide itsessään inspiroi minua, mutta mediataide ja nykytaide ovat itselleni erityisen merkityksellisiä. Taiteen kautta, sen parissa ja sen sisällä ihmiset liittyvät syvemmällä tasolla yhteen. Sanoisin, että yksi taiteen kiehtovimmista puolista on juuri sen uskomaton kyky luoda dialogia ihmisten välille, kulttuuritaustasta tai kielestä riippumatta.

Löydän inspiraatiota myös runoudesta ja kirjallisuudesta, ja erityisesti näihin liittyvästä tunnenäkökulmasta. Tunne asuu monella tapaa kielen sisällä, ja tästä riittää loputtomasti löydettävää. Toivon jonain päivänä pystyväni tulkitsemaan myös suomalaisia runoja mahdollisimman autenttisella tavalla. Näkisin tämän olevan tärkeä tie paikallisen kulttuurin syvempään ymmärtämiseen.

Kuva Shubhangi Singhin elokuvasta Anywhere But Here

Miten päädyit valitsemaan näytökseen juuri nämä elokuvat?

Minulle oli alusta asti selvää, minkä kantavan teeman ympärille halusin rakentaa näytöksen. With the Current… -nimen ydin piilee current-sanan kaksoismerkityksessä. Halusin valita teokset, jotka ilmentävät sekä nykyistä hetkeä että jatkuvaa liikettä tai elämänvirtaa, jonka kuljetettavana olemme. Ajatuksen laajuudesta johtuen koin tärkeäksi olla rajaamatta aihealuetta liian suppeaksi.

Samalla koin kuratoinnin tilaisuudeksi tuoda esiin Suomessa asuvia lahjakkaita tekijöitä, jotka eivät vielä ole kovin tunnettuja valtavirran tasolla. Keskeinen toiveeni oli löytää puhuttelevat teokset, joita ei olisi vielä nähty Suomen elokuvafestivaaliskenessä. Koko kuratoinnin prosessi oli inspiroiva, avoin ja liikkuva, ja kunkin teoksen luoneen taiteilijan kanssa käydyt keskustelut toivat paljon uusia kulmia näytökseen.

Millaisia keskinäisiä yhtymäkohtia teoksilla on?

Selvin ja tärkein linkki teosten välillä liittyy niiden tapaan kuvata ihmisen ja maailman välistä suhdetta. Nämä suhteet voivat liittyä sekä konkreettisiin että abstrakteihin asioihin, kuten toisiin ihmisiin, luontoon tai koneisiin, tai käsitteellisemmin esimerkiksi hoivaan, kotiin tai välittämiseen. Tästä aiheesta riittää runsaasti ammennettavaa.

Samalla teokset ilmentävät myös ihmisten tapaa huomata ja kohdata toisensa. Erilaisuudestamme huolimatta voimme aina kohdata viimeistään inhimillisen tunteen tasolla. Lyhyesti ilmaistuna näytöksen ydin on suhteen ilmentämisessä. Jokainen teos tekee sen omalla uniikilla tavallaan, omasta näkökulmastaan ja omine keinoineen.

Kuva Aishe Vejdanin elokuvasta Fog

Millaisia ajatuksia toivot näytöksen herättävän katsojassa?

Koen minuun henkilöityvien vaikutuskeinojen olevan rajalliset, sillä lopulta teosten taiteilijat ja heidän työnsä ovat näytöksen pääosassa. Uskon kuitenkin näytöksen teemojen haastavan katsojia, sillä teokset nostavat monialaisia kysymyksiä esimerkiksi valtarakenteista, politiikasta ja kodin käsitteestä. Tällaiset identiteettiin liittyvät nostot herättävät usein keskustelua, ja tätä toki itsekin taiteilijana toivon.

Millaisia mahdollisuuksia elokuvalla tai mediataiteella on taidemuotona?

Aivan uskomattomia mahdollisuuksia. Mielestäni elokuva on kaikessa moniulotteisuudessaan erityinen taidemuoto, joka pystyy ammentamaan useiden taidemuotojen vaikuttavuuskeinoista.

Mediataide puolestaan avaa mahdollisuuksia taivuttamalla elokuvan ulottuvuuksia jatkuvasti uusiutuvilla keinoilla. Mediataide luo uusia näkökulmia, narratiiveja ja todellisuuksia ollen jatkuvassa liikkeessä. Tästä jatkuvasta kehittymisestä saamme kiittää avarakatseisia nuoria tekijöitä, joita kentälle astuu koko ajan.

Millaisten projektien parissa sinua tullaan lähitulevaisuudessa näkemään?

Tällä hetkellä keskityn sekä väitöskirjaprojektiini että tulevien yhteistyöhankkeiden muovaamiseen. Tulevia projekteja on useita, mutta tällä hetkellä olen erityisen innoissani multimediateoksesta, jonka loimme yhdessä Mechanics of Conformity -kollektiivin kanssa. Tämä itselleni aivan uudentyyppinen teos on valmisteltu ensi vuodelle siirretyille Mäntän kuvataideviikoille. On aina inspiroivaa löytää uusia vaikuttamiskeinoja, olipa kyse omasta taiteestani tai With The Current… -näytöksen tyyppisestä kuratointityöstä. ■

Teksti: Carita Lehti