Yhdysvaltalaisen kulttuuriyrittäjän ja katutaiteen asiantuntijan Roger Gastmanin esikoisohjaus WALL WRITERS avaa graffitin syntyä ja historiaa. Dokumentti rakentuu 1960-luvun lopussa ja sitä seuraavan vuosikymmenen alussa toimineiden tekijöiden kertomuksille sekä aikansa valokuville ja uutisklipeille. Elokuva kuvaa totuudenmukaisesti ja lämminhenkisen muistelun avulla seiniin kirjoittelun oikeita syitä, ja sivuaa myös sitä, millaisia seurauksia ilmiön mukanaan tuomalla jengiytymisellä oli.

Graffitin syntytarina herättää ajatuksia yhteiskunnan epäkohdista ja samalla hyvistäkin asioista. Oman nimen tai nimimerkin kirjoittaminen eli tägääminen tarjosi itseilmaisun keinon nuorille, jotka halusivat tehdä jotain uutta ja poikkeavaa. Vaikka osa haastateltavista myöntää pilke silmäkulmassaan kielletyn toiminnan viehätyksen, oli samanhenkisten ikätovereiden kanssa ystävystyminen ja yhdessä tekeminen pääasia seinäkirjoitusten takana. Tämä muistuttaa siitä, miten kaikki eivät yksinkertaisesti koe sopivansa yhteiskunnan sanelemiin normeihin, eikä kaikkien tarvitsekaan. Tägäämisen aloittaneet newyorkilais- ja philadelphialaisnuoret tekivät omalla tavallaan aikansa taiteesta demokraattisempaa, vaikka he eivät itse kokeneet olevansa taiteilijoita.

Tasa-arvoisia ajatuksia tukevassa dokumentissa naiset olivat hämmästyttävän vähäisesti edustettuina. Kuitenkin elokuvan ainoana naispuolisena haastateltu artisti vakuutti myös oman sukupuolensa olleen aktiivinen graffitin synnyn alkumetreillä.

Elokuva ei ole dokumenttina poikkeuksellinen, mutta tarjoaa aiheesta kiinnostuneille mielenkiintoisen katsauksen graffitin syntytarinaan. Mielen avartaminen uusilla näkökulmilla kertoo asioita ympäröivästä yhteiskunnasta. Olennaista ei ole tietää, kuka aloittaa tai tekee. Olennaista on ymmärtää miksi.

Milla Olkkonen
Kirjoittaja on Haaga-Helian elokuvajournalismin opiskelija