Nordic Flair

Finnish Film Affairin aikana järjestetään lisäksi pohjoismaisen elokuva-alan eri ammattiryhmille suunnattu Nordic Flair -koulutusohjelma, joka keskittyy vuosittain 1-2 ammattikuntaan.

Vuoden 2021 Nordic Flairissa tuomme esille elokuva-alan näkymättömiä ammattilaisia, jotka työskentelevät kulissien takana. Koulutusohjelmaamme voivat hakea 11.8. mennessä levitys- ja myyntiyhtiöissä Pohjoismaissa työskentelevät ammattilaiset, joilla on vähintään kuusi vuotta työkokemusta alaltaan ja jotka toimivat esimiesasemassa yrityksissään. Koulutus voi sopia myös pitkien elokuvien ohjelmasuunnittelun parissa tv-kanavilla työskenteleville tai omaa yritystä pyörittäville freelancereille. Koska koulutukseen valitaan vain 5-6 osallistujaa, voidaan sen lopullinen sisältö kuratoida osallistujien hakemusten ja toiveiden perusteella. Vuoden 2020 Nordic Flairin levityskoulutukseen osallistuneet antoivat sen arvosanaksi 5 asteikolla 1-5.

Englanninkielinen koulutusohjelma on valituille osallistujille ilmainen. Mikäli koulutukseen valittu asuu muualla Pohjoismaissa tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella Suomessa, heille tarjotaan lisäksi matkat Helsinkiin ja majoitus koulutuksen aikana. Osallistujat saavat lisäksi akkreditaation Finnish Film Affairiin ja voivat osallistua koulutustapaamisten ohella sen ohjelmaan.

Lue lisää johtajuustaitojen kehittämiseen suunnatusta koulutushausta englanninkielisiltä sivuiltamme, joilta löytyy myös koulutusohjelman hakulomake.

Nordic Flair -palkinnon saaja ja toinen kohderyhmä julkistetaan elokuussa 2021.

Nordic Flair -ohjelmaa tukee Nordisk Film & TV Fond.