Kuva: Janne Gröning / BSAG

Rakkautta & Anarkiaa maapallon puolesta

Festivaaliyleisöllä on mahdollisuus osallistua R&A:n ympäristötyöhön ostamalla ympäristölippuja. Ympäristösarjakorteista lahjoitamme viisi euroa / kortti ja ympäristölipusta kaksi euroa / lippu kahdelle valitulle kohteelle. Vuoden 2019 lahjoituskohteet ovat Baltic Sea Action Group ja Luonnonperintösäätiö. Ympäristölipuista kertyvä lahjoitussumma jaetaan lyhentämättömänä kohteiden kesken. 

Kanavoimalla lahjoitusvarat Itämeren ja Suomen metsien suojeluun R&A haluaa tukea lähiluontomme suojelua ja tarjota yleisölle helpon tavan osallistua.  Festivaali kehittää jatkuvasti tuotantoaan ympäristöystävällisemmäksi. Rakkautta & Anarkiaa on mukana Helsingin kaupungin Valitse vastuullisemmin -palvelussa.

BALTIC SEA ACTION GROUP
Baltic Sea Action Group (Elävä Itämeri Säätiö) tavoitteena on Itämeren palauttaminen hyvään ekologiseen tilaan, ja toiminta keskittyy erityisesti kestävän maatalouden ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ
Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Luonnonperintösäätiöllä on omistuksessaan 94 luonnonsuojelualuetta. 

Kohdennamme Luonnonperintösäätiön Taiteen Metsä -keräykseen, jossa taiteilijoille, taiteen parissa työskenteleville ja taiteen harrastajille annetaan mahdollisuus kompensoida taiteen aiheuttamaa ympäristön kulutusta.